دانلود فایل


پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق ، الکترونیک و مخابرات مهر90،مرداد88،اسفند96، دیماه 98 - دانلود فایلدانلود فایل پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته

دانلود فایل پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق ، الکترونیک و مخابرات مهر90،مرداد88،اسفند96، دیماه 98 با سلام:این بسته شامل 4 آزمون با پاسخنامه هایشان می باشد.آزمون اول اسفند96:این بسته پاسخنامه کاملا" تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات سال 1398 می باشد.که این فایل شامل 8 عدد pdf می باشد. که یک PDF شامل صورت مسائل همراه حل کامل آن می باشد که این فایل 55 صفحه می باشد. همچنین همراه این فایل 7 فایل ضمیمه دیگر وجود دارد که در برخی از سئوالات موردنیاز بود ولی به دلیل حجم بالای آنها به صورت جداگانه برای مطالعه و اطلاعات بیشتر آورده شده است .PDF اول روش های حل مختلف سئوال 35 است که شامل 7 صفحه می باشد. این سئوال به دلیل مشکل در طراحی نیاز به توضیح و حل به روشهای مختلف داشت. pdf دوم جدول حریم خطوط هوایی مصوبه 1394 هیات وزیران است که در 1 صفحه آورده شده است. pdf سوم شامل توضیحات تکنولوژی FTTH می باشد که شامل 8 صفحه می باشد . PDF چهارم شامل توضیحات کامل راجع به اتحادیه بین المللی مخابرات می باشد که شامل 6 صفحه می باشد. PDF پنجم شامل کلید آزمون است که 1 صفحه می باشد. PDF ششم شامل توضیحات کامل لایه های شبکه می باشد که شامل 4 صفحه است. PDF هفتم شامل روشهای مختلف حل سئوال 38 می باشد که شامل 3 صفح می باشد.آزمون دوم مهر 90 :در این فایل سعی شده است تمامی سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه 90 به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شود .با توجه به گستردگی منابع آزمون و سئوالات بعضا غیر علمی از منابع بسیار زیادی حدود 15 کتاب و بیش از 30 تا 40 سایت علمی اکثر مطالب گرد آوری شده است و زمان بسیار زیادی به کار رفته است . این فایل شامل یک pdf اصلی که در آن سئوالات پاسخ داده شده است این فایل 36 صفحه می باشد و همچنین 10 فایل pdf دیگر که ضمائم مورد نیاز برای حل مسائل به آنها نیاز می باشد که به دلیل طولانی بودن در اصل سئوالات قرار نگرفته است .فایلهای ضمیمه شامل 1 – اصلاح ضریب قدرت 3 صفحه است 2- انتشار امواج رادیویی این فایل 3 صفحه است 3- بررسی دستگاه تانژانت دلتا،میگر،تخلیه جزیی این فایل 7 صفحه است 4- پلاک موتور این فایل 3 صفحه است 5- تلفات هسته ترانسفورماتوراین فایل 2 صفحه است 6- روشهای تقویت ولتاژ شبکه این فایل 2 صفحه است 7- درجه حفاظت آی پی این فایل 3 صفحه است . 8- عمل قطع مدار برای فیوزهای مختلف کمتر از 5 ثانیه که 10 صفحه می باشد . 9- فیوز مینیاتوری چیست این فایل 2 صفحه است . 10- مدل خط انتقال این فایل 2 صفحه است .توجه : درحل این آزمون دو سئوال 9و 10 چون مربوط به قیمت دو کالای کم مصرف پرسیده شده بود که به دلیل تقریبی بودن معلوم نبود جواب صحیح کدام است .و سئوال 12 حل شده است ولی متاسفانه جواب صحیح بین گزینه ها وجود نداشت .صورت سئوال 18 مشکل دارد و آن در پایه تقویت کننده عملیاتی است . ولی اگر فرضی را که حل آن به کار برده ایم در نظر بگریم مساله حل می شود . سئوال 27 در مبحث 13 به طور مشخص و صریح در مورد کلید اتوماتیک هیچ اشاره ای به جریان اسمی کلید نشده است و همین مساله در حل مساله اشکال ایجاد می نماید .در سئوال 39 پارامترها برای حل مساله کافی نمی باشد. سئوال 40 با مفروضات مساله جواب به دست آمده در بین گزینه ها وجود ندارد . البته با جستجوی فراوان اصل سئوال پیدا شد که مربوط به کنکور ارشد سال 67-68 بود. اگر این سئوال را به جای سئوال اصلی حل نماییم جواب صحیح به دست می آید. آزمون سوم مرداد 88: در این فایل سعی شده است تمامی سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه 88 به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شود .با توجه به گستردگی منابع آزمون و سئوالات بعضا غیر علمی از منابع بسیار زیادی حدود 15 کتاب و بیش از 30 تا 40 سایت علمی اکثر مطالب گرد آوری شده است و زمان بسیار زیادی به کار رفته است . این فایل شامل یک pdf اصلی که در آن سئوالات پاسخ داده شده است این فایل 32 صفحه می باشد و همچنین 8 فایل pdf دیگر که ضمائم مورد نیاز برای حل مسائل به آنها نیاز می باشد که به دلیل زولانی بودن در اصل سئوالات قرار نگرفته است .فایلهای ضمیمه شامل 1 - تعاریف عدم تعادل این فایل 3 صفحه است 2- تقویت کننده ها این فایل 11 صفحه است 3- رله بوخهلتس این فایل 4 صفحه است 4- دیود این فایل 3 صفحه است 5- روشهای کاهش نویز مغناطیسی این فایل 6 صفحه است 6- روشهای تبادل اطلاعات مراکز تولید نیرو با مرکز کنترل این فایل 3 صفحه است 7- انواع فید بک این فایل 4 صفحه است . 8- امواج الکترو مغناطیسی بر حسب فرکانس که 3 صفحه می باشد . توجه : درحل این آزمون دو سئوال 1و 18 پاسخ داده نشده است چون قیمت دو کالای کم مصرف پرسیده شده بود که به دلیل تقریبی بودن معلوم نبود جواب صحیح کدام است .و سئوال 2 هم به دلیل ابهام در سئوال و تناقض حل نشده است .سئوال 39 پاسخ صحیح میان گزینه ها نبود .آزمون چهارم دیماه 98:این بسته پاسخنامه کاملا" تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات سال 1398 می باشد.که این فایل شامل 8 عدد pdf می باشد. که یک PDF شامل صورت مسائل همراه حل کامل آن می باشد که این فایل 55 صفحه می باشد. همچنین همراه این فایل 7 فایل ضمیمه دیگر وجود دارد که در برخی از سئوالات موردنیاز بود ولی به دلیل حجم بالای آنها به صورت جداگانه برای مطالعه و اطلاعات بیشتر آورده شده است .PDF اول روش های حل مختلف سئوال 35 است که شامل 7 صفحه می باشد. این سئوال به دلیل مشکل در طراحی نیاز به توضیح و حل به روشهای مختلف داشت. pdf دوم جدول حریم خطوط هوایی مصوبه 1394 هیات وزیران است که در 1 صفحه آورده شده است. pdf سوم شامل توضیحات تکنولوژی FTTH می باشد که شامل 8 صفحه می باشد . PDF چهارم شامل توضیحات کامل راجع به اتحادیه بین المللی مخابرات می باشد که شامل 6 صفحه می باشد. PDF پنجم شامل کلید آزمون است که 1 صفحه می باشد. PDF ششم شامل توضیحات کامل لایه های شبکه می باشد که شامل 4 صفحه است. PDF هفتم شامل روشهای مختلف حل سئوال 38 می باشد که شامل 3 صفحه می باشد. برای حل این سری سئوالات از بیش از چندین کتاب و جزوه و مقاله و سایتهای اینترنتی و ... استفاده شده است. به علت اینکه گستردگی و پراکندگی سئوالات بسیار زیاد است برای حل یک سئوال بعضی اوقات چندین روز در منابع مختلف و کتابهای مختلف به دنبال راه و روش صحیح جستجو شده است و بعضی وقتها یک سئوال چندین و چند بار حل شده است تا به جواب درست برسد. در فهرست منابع به 25 مورد از منابعی که شده آورده شده است . ولی این منابع منابعی هتسند که به صورت صد در صد به خاطر آورده شده است بسیاری از منابع به دلیل اینکه فقط یک جمله یا یک فرمول و یا یک تعریف از استفاده شده است فرموش شده اند که ذکر شوند و بعدا" هم به خاط آورده نشد که نامشان ذکر شود.در این سئوالات سئوال 35 از نظر طراحی ایراد داشت و بعضی سئوالات جواب صحیح با یک تصحیحاتی همان جواب مورد نظر طراح سئوال به دست آمده است که همین سئوالات اشتباه هم در سرجلسه آزمون و هم موقع حل بیشترین وقت را می گیرد.به عنوان یاد آوری ذکر می نمایم که این آزمون سئوالات اشتباه هم دارد لذا توصیه می کنم اگر در جلسه آزمون سئوالی مشکل داشت از آن عبور کنید و وقت خورد بیهوده تلف ننمایید.

کارشناسان رسمی


کارشناس دادگستری


برق


الکترونیک


مخابرات


برق والکترونیک ومخابرات


آنتن


بیسیم


ماهواره


مدار


کابل


سیم


ضریب قدرت


بهره


جریا?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود الگوهای برش قاب آیینه یا عکس - کد 1043 - طرح های وکتور

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 5 سانتیمتری استان ايلام

بک دراپ تولد تم میکی موس-کد 4282

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال کودک ویژه تولد-کد 8

نرم افزارهای تجزیه بها و پیشنهادقیمت برای فهارس بهای: (ابنیه - مکانیک - برق) سالهای 97-98-99 براساس تجزیه بهای سال1397+ نرم افزارهای: متره و برآورد و محاسبه تعدیل - لیستوفر - محاسبه حمل مصالح

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گره پیچیده (Difficult Knot) در محیط Generative Shape Design نرم افزار CATIA

بودجه بندی پروپوزال. فرمت آماده اکسل

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه ها در روان شناسی اجتماعی در 20 اسلاید

نمونه پرسشنامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک

دانلودپاورپوینت درس1آموزش قرآن نهم جلسه یکم(سوره شوری)