دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید (مدرن) یا Modern Physics LAB در 159 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستور کار آزمایشگاه

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستور کار آزمایشگاه فیزیک جدید (مدرن) یا Modern Physics LAB در 159 اسلاید فیزیک نوین (فیزیک جدید یا فیزیک مدرن) به تحولاتی گفته می شود که با نظریه های نسبیت و فیزیک کوانتومی و کاربرد آنها در درک اتم، هسته اتم و ذرات تشکیل دهنده آن، آرایش اتم ها در مولکول ها و جامدات و در مقیاس کیهانی، منشأ و تحول عالم شروع شد؛ و در مقابل فیزیک کلاسیک قرار دارد که بر پایه نظریه های مکانیک نیوتونی و الکترومغناطیس ماکسولی می باشد. هرچه زمان پیش می رود، به نظر می رسد واژه نوین یا مدرن برای نظریه هایی که پایه آن ها در سال های آغازین سده بیستم میلادی بنا شده است، کمتر درخور و سزاوار است. به هر حال، کاربرد این واژه هنوز هم ادامه دارد.در پایان سده نوزدهم میلادی تصور بر این بود که فیزیک کلاسیک می تواند با اطمینان تمام پدیده های فیزیکی را توجیه کند و حتی عقیده ماکس پلانک چنین بود که در زمینه فیزیک تمام کشفیات مهم انجام شده است؛ اما در آغاز سده بیستم دوره جالب و پرثمری در تاریخ دانش فیزیک پدید آمد؛ در این دوره، دانشمندان در شاخه های فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای دستاوردهای قابل توجهی کسب کردند، که با استفاده از فیزیک کلاسیک توجیه پذیر نبود و معلوم شد که برای سازگار شدن رفتار الکترون ها و اتم ها با رفتار اشیای عادی اصول و مفاهیم کاملاً نوینی لازم است. نسبیت و مکانیک کوانتومی دو نظریه ای بودند که در آغاز سده بیستم از سوی آلبرت انیشتین، ورنر هایزنبرگ و دیگران ابراز شدند و بدین ترتیب، برای غلبه بر نارسایی های فیزیک کلاسیک در برخی زمینه ها فیزیک نوین به وجود آمد؛ فیزیک نوین در مباحث مربوط به پدیده های اتمی و هسته ای جانشین فیزیک کلاسیک شد، اما در مباحث مربوط به پدیده های ماکروسکوپی فیزیک کلاسیک هم چنان معتبر است و در واقع، حالت خاصی از دو نظریه جامع تر نسبیت و مکانیک کوانتومی است. فهرست مطالب:فصل اول: اثر فوتوالکتریسیتهوسائل آزمايشهدف آزمايشملاحظات نظريمعادله انیشتینرابطه خطي بين ولتاژ V و بسامد نورانرژی پتانسیل تماس اضافیروش آزمایشو...فصل دوم: اندازه گيري نسبت e/m الكترونوسايل آزمايشهدف آزمایشملاحظات نظريروابط لورنتسمیدان مغناطيسي سيم پيچنيروي گريز از مركز الكتروناندازه ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط هر حلقه از سيم پيچميدان مغناطيسي كلاندازه e/mو...فصل سوم: سري (دنباله) بالمروسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظريطول موجهاي 9 خط طيف ئيدروژنفرمول بالمرسري پاشنسری لیمندنباله هاي متعلق به يونهاي +He و ++Li و +++Beانرژي يک اتم يا يک يون تک الکترونيدورهترم ها يا دوره هاي يک اتم يا يون شبه ئيدروژنروش آزمايشو...فصل چهارم: اثر هالوسائل آزمايشهدف آزمایشملاحضات نظرينیروی وارد بر بار هاي الكتريكي حامل جريانولتاژ هالضريب هالروش آزمايشآزمايش 1: رسم منحني VH بر حسب Bآزمايش 2: رسم منحني VH بر حسب Iو...فصل پنجم: قطره روغن ميليكانوسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظرينیروی وزننیروی الکتریکیمیدان الکتریکی یکنواختچگالیجرمشعاعتابع شعاع ذرهبدست آوردن q هاي مختلفروش آزمايشو...فصل ششم: پدیده زیمنوسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظريانشقاق متقارن خط طيف به سه مولفهپديده عادي زيمنمنشأ اين پديدهروش آزمايشمگنتون بوهرروش به كارگيري تداخل سنج فابري ـ پروچگونگي تنظيم تداخل سنج براي مشاهده نوارهاي تداخليروش مدرج كردن تداخل سنجنوار مركزي و تغيير فاصله آينه هااندازه گيري اختلاف طول موج هاي D1 و D2 زرد سديمو...فصل هفتم: تابش جسم سیاهوسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظريبیشینه توان تابشیتوان كل تابشي مربوط به كليه فركانس ها از واحد سطح آن جسمآزمايش 1: تحقيق قانون استفن - بولتزمنآزمايش 2: بررسي تغيير شدت تابش با عكس مجذور فاصلهآزمايش 3: مطالعه تغيير شدت تابش با زاويهو...فصل هشتم: گسیل و جذب نوروسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظريروش آزمايشو...فصل نهم: بررسي تشديد اسپين الكترونوسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظریگشتاور نيرويياندازه حرکت زاویه ای متغیر با زمانانرژي پتانسيل مغناطيسيروش آزمايشآزمایش 1: حركت تقديمي ژيروسكوپ مغناطيسي در ميدان مغناطيسي خارجيآزمایش 2: تشديد حركت تقديمي ژيروسكوپ مغناطيسیو...فصل دهم: آزمايش فرانك هرتزوسایل آزمایشهدف آزمایشملاحظات نظريروش آزمايشنكات احتياطيو...

آزمایشگاه


فیزیک


جدید


مدرن


الکترون


انرژی


جسم


سیاه


نیرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق ترجمه و تفسیر سوره مائده

دستکاری متابولیسم پروتئین در دوره انتقال PPT

تحقیق ترجمه و تفسیر سوره مائده

پاورپوینت پروتکل های مدیریت شبکه

بک دراپ تولد تم تیفانی -کد 4492

دانلود پاورپوینت یادگیری در عمل

پاورپوینت درباره کاربرد گازهای محافظ Gas Shielding

پاور پوینت درس نهم (9) علوم ششم - با موضوع سفر انرژی

دانلود طرح وکتور مقبره الشعرا تبریز برای طراحان گرافیک و انیماتورها با فرمت Ai , Eps

درس سوم هدیه های آسمان دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت - درس خاطره ی ماه